14.3.2009 Aarnivalakiat käyttökoe

Kiiminki 14.3.2009
Ylituomari: Eija Hakkarainen

A=käännökset oikeaan ja vasempaan, B=täyskäännös, C=tien ylitys, D=koiran pysähtyminen, E=liikkuvan ajoneuvon kohtaaminen, F=toisen valjakon kohtaaminen, G=koiran yleinen hallittavuus, H=työskentelyhalukkuus

KoiraRek.nro.ABCDEFGHtottluonnelisäyhttulostitteli
maksimipisteet55555551051060

JOHTAJAKOIRALUOKKA
u Vauhtitassun Junki17640/05 D505553310410-REKÄ-JOH 0

YLEINEN LUOKKA
u Hangenhelmen Briimus47383/07555455410510-58REKÄ-YLE 1
u Hangenhelmen Buhuri47387/07 A55555548 410-56REKÄ-YLE 1
n Vauhtitassun Huuve18967/03 C55555549310-56REKÄ-YLE 1FI KVA
u Vauhtitassun Loijakka Valis56476/07555543210510-54REKÄ-YLE 1
u Vauhtitassun Kouta38217/06 A505553310410-REKÄ-YLE 0
u Vauhtitassun I-Mitri32913/04 A5555533052-REKÄ-YLE 0