31.1.2009 Kasarin Salpasäpinät käyttökoe

Ylämaa 31.1.2009
Ylituomari: Eija Hakkarainen

A=käännökset oikeaan ja vasempaan, B=täyskäännös, C=tien ylitys, D=koiran pysähtyminen, E=liikkuvan ajoneuvon kohtaaminen, F=toisen valjakon kohtaaminen, G=koiran yleinen hallittavuus, H=työskentelyhalukkuus

KoiraRek.nro.ABCDEFGHtottluonnelisäyhttulostitteli
maksimipisteet55555551051060

JOHTAJAKOIRALUOKKA
n Laubuurin Am-Tyyr Amela43606/06A35555511031052REKÄ-JOH 2
u Laubuurin Hellou Heskim36083/04C3455553651051REKÄ-JOH 2

YLEINEN LUOKKA
u Jääkiteen Behtoori37055/07A55555551021057REKÄ-YLE 1
u Laubuurin Am-Tyyr Anrei43605/06C55545551031057REKÄ-YLE 1