Tietosuojaseloste

Valjakkosamojedit ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Laadittu 13.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Valjakkosamojedit ry.
Kaukolankatu 3,
37120 Nokia
http://www.valjakkosamojedit.fi

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Jäsensihteeri: Satu Kantola
ulvovakuu(at)gmail.com
p. 040 517 3841

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Tietojen käsittely perustuu yhdistyksen jäsenyyteen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:

  • Ylläpitää Yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa.
  • Jäsenasioiden hoito: jäsentiedotteiden lähettäminen, jäsenmaksujen hallinta, jäsenyyden tarkistaminen jäsenetuja ja jäsenistöön rajattua palkitsemista koskevissa asioissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Yhdistyslain 11§:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen nimi sekä kotipaikka.

  • Etu- ja sukunimi
  • Postiosoite, kotipaikka
  • Sähköpostiosoite niille jäsenille, jotka ovat antaneet suostumuksen lähettää jäsentiedotteet sähköisesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot ovat jäseneksi liittymisen yhteydessä asianomaisten (yhdistyksen jäsenten) itsensä antamia.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tiedot eivät ole julkisia, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu salasanalla. Vain rekisterin ylläpitäjällä (yhdistyksen jäsensihteeri) on
pääsy koko rekisteriin.
Yhdistyksen jäsenen henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin jäsenyys on voimassa.
Eronneiden jäsenten tiedot poistetaan rekisteristä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia
tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti kohdassa
2. mainitulle henkilölle.
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai
pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä
valvontaviranomaiselle.