VUOSIKOKOUS 30.4.2023 Kauhajoella

Vuosikokous järjestetään Kauhajoella 30.4.2023 rekikoirien käyttökokeen palkintojen jaon jälkeen.

Kokouspaikan osoite: Lemmenkuja 34, 61820 Kainasto (Kauhajoki)

ESITYSLISTA: Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 9 §:n määräämät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2)
ääntenlaskijaa
3. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille vuodelta 2022
7. Päätetään jäsenmaksuista
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023
9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
11. Muut asiat
12. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa päättämään yhteisistä asioista!