Vuosikokous 7.6.2020 Sääskiniemessä

VUOSIKOKOUSKUTSU

Vuosikokous järjestetään 7.6.2020 klo 12:00 Kuoresjärven rannalla, ulkoterassilla.

Kokouspaikan osoite: Hukkalantie 258, Sääskiniemi

 

ESITYSLISTA: Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 9 §:n määräämät asiat

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2019
 7. Päätetään jäsenmaksuista
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020
 9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa
 10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 11. Muut asiat
 12. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa päättämään yhteisistä asioista ja vaihtamaan kuulumisia!

                                        -Hallitus-