Vuosikokous Kauhajoella 22.5.2021

VUOSIKOKOUSKUTSU

Vuosikokous järjestetään Kauhajoella 22.5.2021 klo 13:00

Kokouspaikan osoite: Kaurankuja 110, 61850 Kauhajoki

ESITYSLISTA: Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 9 §:n määräämät asiat

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2020
 7. Päätetään jäsenmaksuista
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021
 9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa
 10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 11. Muut asiat
 12. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa päättämään yhteisistä asioista!

– hallitus –