VUOSIKOKOUS Kauhajoella 9.4.2022

Vuosikokous järjestetään Kauhajoella 9.4.2022 klo 12:00

HUOM! Kokouspaikka on vaihtunut, koska käyttökoe jouduttiin perumaan keliolosuhteiden takia.

Kokouspaikan osoite: Kaurankuja 110,61850 Kauhajoki

ESITYSLISTA: Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 9 §:n määräämät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2)
ääntenlaskijaa
3. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille vuodelta 2021
7. Päätetään jäsenmaksuista
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022
9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
11. Muut asiat
12. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa päättämään yhteisistä asioista!