Vuosikokous Lapualla 4.5.2019

 

VUOSIKOKOUSKUTSU

Vuosikokous järjestetään Lapuan ryhmänäyttelyssä 4.5.2019, samojedinkoirien arvostelun päätyttyä. Kokouspaikan osoite: Paavolantie 59, 62165 Tiistenjoki, Näyttelyn kotisivu: http://bob-brand.fi/wp/index.php/lapua_rn2019/

Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 9 §:n määräämät asiat.

ESITYSLISTA

1.      Kokouksen avaus

2.      Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa.

3.      Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.      Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5.      Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6.      Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2018

7.      Päätetään jäsenmaksuista

8.      Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019

9.      Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa

10.   Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

11.   Muut asiat

12.   Kokouksen päättäminen

 

Tervetuloa päättämään yhteisistä asioista!

Hallitus