2.2.2008 Kasarin Salpasäpinät käyttökoe

Ylämaa 2.2.2008
Ylituomari: Eija Hakkarainen

A=käännökset oikeaan ja vasempaan, B=täyskäännös, C=tien ylitys, D=koiran pysähtyminen, E=liikkuvan ajoneuvon kohtaaminen, F=toisen valjakon kohtaaminen, G=koiran yleinen hallittavuus, H=työskentelyhalukkuus

KoiraRek.nro.ABCDEFGHtottluonnelisäyhttulostitteli
maksimipisteet55555551051060

JOHTAJAKOIRALUOKKA
n Laubuurin Vanni Viveka18059/03 A23555551051055REKÄ-JOH 1FIN KVA
n Kaskimaan Danika24839/04 A3554545841053REKÄ-JOH 1FIN KVA

YLEINEN LUOKKA
u Giorgio Del Colle Ombroso13268/05 B53554551051057REKÄ-YLE 1
u Laubuurin Desibeli10245/04 A5554553951056REKÄ-YLE 1
u Omenapuun Bergius36661/00 D5554553151048REKÄ-YLE 2