13.2.2010 Kasarin Salpasäpinät käyttökoe

Ylämaa 13.2.2010
Ylituomari: Eija Hakkarainen

A=käännökset oikeaan ja vasempaan, B=täyskäännös, C=tien ylitys, D=koiran pysähtyminen, E=liikkuvan ajoneuvon kohtaaminen, F=toisen valjakon kohtaaminen, G=koiran yleinen hallittavuus, H=työskentelyhalukkuus

KoiraRek.nro.ABCDEFGHtottluonnelisäyhttulostitteli
maksimipisteet55555551051060

YLEINEN LUOKKA
n Hangenhelmen Brimadonna47385/07C52555551051057REKÄ-YLE 1
u Hangenhelmen Briimus47383/07A5455555751056REKÄ-YLE 1FI KVA
u Hangenhelmen Bravuuri47386/07555553241843REKÄ-YLE 2