23.2.2008 Äkryn Ähellys käyttökoe

Kangasniemi 23.2.2008
Ylituomari: Eila Kuusinen

A=käännökset oikeaan ja vasempaan, B=täyskäännös, C=tien ylitys, D=koiran pysähtyminen, E=liikkuvan ajoneuvon kohtaaminen, F=toisen valjakon kohtaaminen, G=koiran yleinen hallittavuus, H=työskentelyhalukkuus

KoiraRek.nro.ABCDEFGHtottluonnelisäyhttulostitteli
maksimipisteet55555551051060

YLEINEN LUOKKA
n Valkonaaman Rajasissi20171/01 B55535559510-57REKÄ-YLE 1FIN KVA